Hedeflerimiz

Temel amaç ve hedefimiz “ Müşteri için en doğru olanı” yapmaktır.

Süt işleme tesisimizde manda sütü dışında da keçi, inek ve koyun sütü işleyerek ürün gamımızı genişletmektir. Bunu yaparken manda işletmesi kurarak, bölgede mandacılık konusunda entegre bir işletme olabilmektir.